Název Adresa
Ministerstvo dopravy ČR www.mdcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz
Svaz dopravy ČR
www.svazdopravy.cz
ČESMAD www.cesmad.cz
Státní úřad inspekce práce www.suip.cz
Českomoravská konfederace odborových svazů www.cmkos.cz
Sdružení nájemníků ČR www.son.cz
Revue Sondy www.e-sondy.cz
ITF www.itf.org.uk

ETF

www.itf.org/etfAdditional information