Kolektivní vyjednávání

Dne 1. 2. 2021 byla mezi Odborovým svazem dopravy a Svazem dopravy České republiky, sekce silniční dopravy uzavřena s účinností od 1. 1. 2021 Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 - 2024. Uzavření kolektivní smlouvy předcházela několikaměsíční složitá jednání. Smluvní strany se zavázaly, bez zbytečného odkladu, požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o rozšíření kolektivní smlouvy na další podnikatelské subjekty. Celé znění Kolektivní smlouvy vyššího stupně naleznete v příloze.

Ve Sbírce zákonů bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 241/2017 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2017-2020, uzavřené dne 1. 6. 2017 mezi Odborovým svazem dopravy a Svazem dopravy ČR, sekcí silniční dopravy.

Dne 1. 9. 2017 se kolektivní smlouva stane závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy CZ – NACE 49.39, 49.41 a 52.29.

Předkládáme Vám seznam relevantních zaměstnavatelů, na které byla KSVS rozšířena a kteří se jím musí od 1. 9. 2017 řídit.

Odkazy:

Seznam zaměstnavatelů

Sdělení MPSV o rozšíření KSVS

Dnes dne 1. 6. 2017 byla mezi Odborovým svazem dopravy a Svazem dopravy České republiky, sekcí silniční dopravy uzavřena s okamžitou účinností Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 – 2020. Uzavření kolektivní smlouvy předcházela několikaměsíční složitá jednání. Smluvní strany se zavázaly, že bez zbytečného odkladu požádají Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy na další podnikatelské subjekty.

Odkazy:

Kolektivní smlouvy vyššího stupně s účinností od 1.6.2017 do 31.12.2020

Odborový svaz dopravy a Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy uzavřely dodatek ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016. Tento dodatek navýšil odměňování za „čekání mezi spoji“ u řidičů autobusů linkové osobní dopravy, u kterých délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km. Každé přerušení práce, které je kratší než 16 minut, je nyní pracovní dobou a to i z hlediska odměňování. Delší přerušení se pak sčítají a odměňují obdobně jako doposud tj. 50,-Kč za každou celou hodinu. V kolektivní smlouvě lze sjednat vyšší odměnu.

V rámci této skupiny řidičů se nově hovoří o odměňování za „přerušení práce v rámci dělené směny“ a nikoliv o odměňování za „čekání mezi spoji“. Důvodem těchto formulačních změn je nejen výše uvedená faktická změna systému odměňování, ale též zamezení dalšímu zneužívání institutu dělené směny v původním slova smyslu.

Změny se nedotýkají řidičů autobusů u linek nad 50 km. Ti jsou odměňováni tak jako doposud v souladu s Nařízením vlády č. 589/2006 Sb.

Dodatek nabyl účinnosti dne 1.1.2016 a tímto dnem se stal závazným pro všechny zaměstnavatele sdružené v sekci silniční dopravy. Smluvní strany dále požádaly MPSV o rozšíření závaznosti tohoto dodatku na další podnikatelské subjekty.

Dne 20.5.2016 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/2016 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016. Dne 1.6.2016 se tedy Dodatek č.1 stal závazným i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy CZ – NACE 49.39, 49.41 a 52.29.

Předkládáme Vám seznam relevantních zaměstnavatelů, na které byl dodatek rozšířen a kteří se jím musí od 1.6.2016 řídit.

Odkazy:

Seznam zaměstnavatelů

Sdělení MPSV o rozšíření Dodatku č.1

Dodatek č. 1

Seznam zaměstnavatelů sdružených v sekci silniční dopravy naleznete na webuSvazu dopravy České republiky

Přílohy:
Stahnout tento soubor (ksvs-zam.pdf)ksvs-zam.pdf

Odborový svaz dopravy a Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy uzavřely dodatek ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016. Tento dodatek navyšuje odměňování za „čekání mezi spoji“ u řidičů autobusů linkové osobní dopravy, u kterých délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km. Každé přerušení práce, které bude kratší než 16 minut, bude nyní pracovní dobou a to i z hlediska odměňování. Delší přerušení se pak budou sčítat a odměňovat obdobně jako doposud tj. 50,-Kč za každou celou hodinu. V kolektivní smlouvě lze sjednat vyšší odměnu.

V rámci této skupiny řidičů se nově bude hovořit o odměňování za „přerušení práce v rámci dělené směny“ a nikoliv o odměňování za „čekání mezi spoji“. Důvodem těchto formulačních změn je nejen výše uvedená faktická změna systému odměňování, ale též zamezení dalšímu zneužívání institutu dělené směny v původním slova smyslu.

Změny se nedotýkají řidičů autobusů u linek nad 50 km. Ti budou odměňováni tak jako doposud v souladu s Nařízením vlády č. 589/2006 Sb.

Dodatek nabude účinnosti dne 1. 1. 2016 a tímto dnem se stane závazným pro všechny zaměstnavatele sdružené v sekci silniční dopravy. Smluvní strany dále požádaly MPSV o rozšíření závaznosti tohoto dodatku na další podnikatelské subjekty.

Je třeba podotknout, že tento úspěch neznamená rezignaci na naše úsilí dosáhnout nejlepšího možného výsledku v rámci chystaných změn Nařízení vlády č. 589/2006.

Odkazy:

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016

Seznam zaměstnavatelů sdružených v sekci silniční dopravy naleznete na webu Svazu dopravy České republiky

Kolektivní smlouva vyššího stupně byla uzavřená dne 13. 12.2012 na období 2013-2016. OSD v dohodě se Svazem dopravy, sekcí silniční dopravy sjednaly v KSVS, že bez zbytečného odkladu předloží MPSV návrh na rozšíření KSVS na další podnikatelské subjekty v odvětví dopravy.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 28. února 2013 byla Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířená na cca 1050 podnikatelských subjektů, které působí v silniční osobní dopravě, silniční nákladní dopravě a v logistice.

Závaznost KSVS byla zveřejněná ve Sbírce zákonů č.92/2013 a platí od 4.dubna 2013.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (ksvs-zam.pdf)ksvs-zam.pdf

Podkategorie

Additional information