ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY vyjadřuje podporu petici PROTI DRAHOTĚ -  Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

V přílohách pod článkem je přiložena samotná petice a petiční archy k tisku.

 

Informace a odkaz OS DLV

Additional information