s účinností od 20. března 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 26. února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, a to takto:

1. Na konec bodu I/1 se doplňuje věta která zní: 

Příslušníci a zaměstnanci základních složek IZS mohou místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140+A1

2. V bodu I/3 písmenu x) text první odrážky zní: 

v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

Celé znění naleznete v příloze.

Additional information