Dne 18. ledna 2021 se uskutečnilo jednání Rady ČMKOS. Mimo jiné jsem informoval o aktuálním vývoji situace při vyjednávání kolektivní smlouvy ve firmě Arriva Morava a.s., a také jsem znovu požádal o podporu vyhlášené stávkové pohotovosti i případné stávky.

Rada ČMKOS Vám vyjadřuje podporu a projednala následující usnesení:

Rada ČMKOS vyjadřuje podporu stávkové pohotovosti vyhlášené odborovou organizací Odborového svazu dopravy při Arrivě Morava a.s. vyhlášené dne 18. prosince 2020 proti zhoršování pracovních a mzdových podmínek.

Prosím tlumočte tuto podporu všem svým kolegům. Podpora OSD samozřejmě trvá. 

Přeji mnoho úspěchů a pevné zdraví.

Luboš Pomajbík

Předseda Odborového svazu dopravy

Svou podporu stávkové pohotovosti vyjádřil i Odborový svaz KOVO. Dopis předsedy OS KOVO naleznete v příloze.

 

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Podpora KOVO.pdf)Podpora KOVO.pdf

Additional information