č. 54 o přijetí krizového opatření, s účinností od 19. 1. 2021 po dobu trvání nouzového stavu. Upravuje uznání čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání, provádění periodických lékařských prohlídek, prodlužuje platnost lékařských posudků. Celé znění opatření naleznete v příloze.

Additional information