Odborové organizace působící u společnosti ARRIVA Morava a.s. vyhlašují s účinnosti od 19.prosince 2020 od 00.00 hodin až do odvolání stávkovou pohotovost na podporu svých požadavků v kolektivní smlouvě.

Návrhy zaměstnavatele zhoršují pracovní a mzdové požadavky. Prodlužování pracovní doby a snižování mezd je pro zaměstnance naprosto nepřijatelné.

Ztráty společnosti ARRIVA Morava a.s., které jsou důsledkem pandemie a výsledku výběrových řízení chce zaměstnavatel přenést plně na zaměstnance zvýšením týdenní pracovní doby a snížením mezd.

Zaměstnanci společnosti, kteří obětují společnosti ARRIVA Morava a.s. svůj osobní a rodinný život z důvodu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby zásadně nesouhlasí se zhoršováním pracovních a mzdových podmínek.

Tuto snahu zaměstnavatele striktně odmítáme.

Odborové organizace jsou připravené využít všech zákonných možností k obhájení svých požadavků.

V Olomouci dne 18.prosince 2020

 

Za odborové organizace:

1. p. Šarközi – předseda OO Sv. Kryštof

2. p. Parák – předseda NOSAD Olomouc

3. p. Bednář – předseda ZO OSD Jeseník

4. p. Zapletal – předseda ZO OSD Mohelnice

5. p. Drlík – předseda ZO OSD Zábřeh

6. p. Šesták – předseda ZO OSD Šumperk

7. p. Vůjtek – zástupce OO ochrany práv zaměstnanců

8. p. Weinstein – předseda ZO OSD DPMB, provozovna Val. Klobouky

9. p. Virgl – předseda ZO ADOS odb. svazu DOSIA

10. p. Veselý – předseda ZO OSD Třinec

11. p. Lhoťan – předseda ZOOSD Krnov

Additional information