OSD řešil dotazem stanovisko SÚIP k danému problému. Dotaz OSD i odpověď SÚIP naleznete v přiložených dokumentech.

Additional information