Informace pro členy OSD

o nabídce zvýhodněných mobilních tarifů DIGI CZ (LAMA mobile)

Na základě Dohody o spolupráci uzavřené mezi Odborovým svazem dopravy a společností DIGI CZ s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04668529, mají členové OSD možnost využít neveřejnou nabídku DIGI CZ (LAMA mobile) na poskytování služeb elektronických komunikací. Obsahem nabídky jsou tyto neveřejné zvýhodněné tarify:


a)Tarif RODINA399,- Kč, neomezené volání na pevné linky a do mobilních sítí v ČR, neomezené zasílání SMS, 1 GB dat;

b)Tarif SPOŘIVÁ LAMA99,- Kč, neomezené volání v rámci sítě LAMA MOBILE, 100 volných minut pro volání do sítí mimo LAMA MOBILE (po jejich vyčerpání 1,50 Kč za minutu volání), 180 volných SMS do sítě LAMA MOBILE (po jejich vyčerpání 1,50 Kč za SMS), 20 volných SMS do ostatních sítí (po jejich vyčerpání 1,50 Kč za SMS), cena za MMS 5,- Kč;

c)Tarif CHYTRÁ LAMA199,- Kč, neomezené volání v síti LAMA MOBILE, 150 volných minut pro volání do ostatních sítí, 50 volných SMS do ostatních sítí (po jejich vyčerpání cena za SMS 1,50 Kč, cena za MMS 5,- Kč a 150 MB dat;

d)Neomezený tarif pro nové zákazníky Nové DIGI TV a DIGI2GO - 299,- Kč, neomezené hovory do všech stí v ČR, 1 GB dat, přičemž tato cena je platná pro nové zákazníky Nové DIGI TV a DIGI2GO s programovým balíčkem ZÁKLADNÍ, EXTRA, SPORT PLUS. Pro nové zákazníky Nové DIGI TV a DIGI2GO s programovým balíčkem SPORT, MAXI, HBO s cenou 269,- Kč.


Výše uvedená nabídka DIGI CZ na uzavření smlouvy platí do 5. 1. 2018. Smlouva bude uzavírána vždy na dobu určitou s trváním 24 měsíců. Další informace (ceníky, všeobecné podmínky) naleznete na http://www.lamamobile.cz/


Pro případ, že zákazník DIGI (člen OSD) pozbude členství v OSD, ztrácí od prvního dne v měsíci následujícího po ukončení členství v OSD nárok na čerpání Neveřejné nabídky tarifu a bude převeden na standardní Tarif DCZ odpovídající veřejným Tarifům bez slevy poskytované členům OSD.

Před uzavřením smlouvy s DIGI CZ je člen OSD povinen kontaktovat svého předsedu nebo jiného pověřeného člena výboru a vyplnit přihlášku. V opačném případě hrozí, že ze strany OSD nebude potvrzeno jeho členství.

Z organizační nutnosti je ZO OSD povinna vést seznamy členů, využívající tuto nabídku.

Přihlášku, Vzor seznamu a další podklady naleznete v příloze.

Po vyplnění přihlášky u příslušné ZO OSD mohou zájemci o sjednání smlouvy kontaktovat DIGI CZ na tel.:464 623 246

V případě nejasností kontaktujte svého předsedu nebo organizační oddělení Odborového svazu dopravy tel.: 234 462 196.

Additional information