o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV 2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele naleznete v příloze.

Additional information