předsedy Odborového svazu dopravy předsedovi Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Additional information