předsedy Odborového svazu dopravy předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Additional information