Odborový svaz dopravy podporuje požadavky obsažené v petici Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a vyzývá své členy k podpoře formou podpisu na podpisové archy, které jsou součástí této petice.

Additional information