Těšíme se na Vaši hojnou účast. Podrobné informace k akci naleznete v příloze.

Additional information