Odborový svaz dopravy vyjádřil svůj nesouhlas s návrhem na změnu zákona č. 361/2000 Sb., jak v otevřeném dopise poslancům Poslanecké sněmovny, tak v prohlášení zaslaném ministru dopravy Ťokovi. Úplné znění dokumentů naleznete v přiloženém souboru.

Additional information