Ve sledovaném období roku 2018 Předsednictvo Odborového svazu dopravy projednalo celkem 205 žádostí o poskytnutí právní pomoci a ve všech případech byla právní pomoc žadatelům poskytnuta, ve dvou případech byla žádost našimi členy vzata zpět. 

V roce 2018 bylo za poskytnutí právní pomoci zaplaceno ze strany Odborového svazu dopravy celkem 393.628 Kč. Z toho částku 71.115 Kč tvořily náklady na úhradu soudních poplatků spojených s podáním žalob k soudu ve věci doplatku za čekání mezi spoji. Čerpaná částka tvoří 71, 57 % částky rozpočtové.

Detailní informace naleznete ve zprávě v přiloženém dokumentu.

Additional information