Workshop byl uspořádán v rámci projektu "Sociální podmínky v logistice v Evropě" financovaného EU, za účasti ver.di, EVA Academy a ETF. Cílem projektu je shromažďovat a porovnávat ustanovení dohod o kolektivním vyjednávání platných pro odvětví silniční dopravy v EU. Účastníci představili své národní systémy kolektivního vyjednávání a diskutovali o tom, jak rozvíjet přeshraniční strategie a posilovat vliv odborových organizací na zlepšení sociálních podmínek profesionálních řidičů v Evropě. Za Odborový svaz dopravy se workshopu účastnil jeho místopředseda Bc. Alfonz Kokoška. Účastníci akce diskutovali s rakouskou europoslankyní Evelyne Regner zejména o naléhavé nutnosti řešení špatných pracovní podmínek řidičů a posílení přeshraničních kontrol.

Additional information