V příloze naleznete Nařízení vlády 273/2018 z 20. listopadu 2018 a dále tabulku nejnižších úrovní zaručené mzdy v Kč za hodinu, dle skupin prací a stanovené týdenní pracovní doby.

Additional information