Ve dnech 30. 10. - 31. 10. 2018 se konalo ve Vídni za účasti zástupců Odborového svazu dopravy zasedání ETF, Sekce silniční dopravy, na němž byla podepsána Vídeňská deklarace k Balíčku mobility. Text dokumentu spolu s překladem do češtiny je přiložen.
 

Additional information