Vzhledem k množícím se případům s podobným scénářem opět připomínáme, že OSD zde zveřejnil podklad k tomu, jak postupovat v podobných situacích.
S odvoláním na článek také podotýkáme, že pokud by se jednalo o člena OSD, je Odborový svaz dopravy připraven, za splnění podmínek dle Řádu právní pomoci, poskytnout tomuto členovi bezplatnou právní pomoc.

Celý článek naleznete zde.

Additional information