Ve sledovaném období roku 2018 (od ledna do června) Předsednictvo Odborového svazu dopravy projednalo celkem 105 žádostí o poskytnutí právní pomoci a ve všech případech byla právní pomoc žadatelům poskytnuta, v jednom případě byla žádost našeho člena vzata zpět. 

V prvé polovině roku 2018 bylo za poskytnutí právní pomoci zaplaceno ze strany Odborového svazu dopravy celkem 171.454 Kč. Čerpaná částka prozatím tvoří 31,17 % částky rozpočtové.

Detailní informace naleznete ve zprávě v přiloženém dokumentu.

 

Additional information