Odborový svaz dopravy zaznamenal případy, kdy je zaměstnanci předkládána k podpisu dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot, svěřených zaměstnanci, k vyúčtování, jejímž předmětem je platební karta. Podrobněji o této situaci čtěte v příloze.

Additional information