Výbor základní organizace Odborového svazu dopravy Mega Trucking Bohemia apol. s r. o.

vyhlašuje dnem 18. 12. 2017 časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu.

Additional information