ČMKOS se v poslední době několikrát setkala s praktikou podvodných telefonátů různých katalogových firem. Proto jsme se rozhodli varovat všechny funkcionáře, ale i zaměstnance odborových svazů a organizací, aby si na podobné praktiky dávali velký pozor.

 

Typický scénář těchto telefonátů vypadá tak, že se v telefonu představí zástupce obchodní společnosti s tím, že volaný subjekt – právnická osoba, např. odborová organizace či svaz, má u ní nějakou smlouvu z minulosti a že nabízí obnovení závazku, resp. ověření stávajících údajů pro účely dalšího poskytování služby. Onou službou má být často zveřejnění údajů o dané právnické osobě v nějaké databázi. Volající se snaží navodit dojem, že se jedná pouze o administrativní úkon – prodloužení služby, kterou již volaný delší dobu využívá. Na závěr hovoru je však volaný vyzván k tomu, aby pro účely nahrávky sdělil, že je skutečně osobou oprávněnou jednat za daný subjekt a že souhlasí s podmínkami dané služby. V případě kladné odpovědi volaného je pak organizaci doručena faktura na několikatisícové částky za údajné služby spočívající ve zveřejnění údajů v jakési soukromé databázi. Nutno dodat, že se jedná o údaje, které jsou veřejně dostupné z veřejných rejstříků a není tedy zřejmé, jaký benefit by zveřejnění stejných údajů v jakési soukromé databázi mělo. Společnost se následně začne domáhat zaplacení faktury, a to i formou advokátních dopisů a vyhrožuje soudy.

 

Instruujte tedy prosím své zaměstnance a funkcionáře, aby v případě oslovení jakoukoliv obdobnou společností další pokračování telefonického hovoru odmítli a hovor ukončili. Pokud má být s odborovým svazem či organizací uzavřena smlouva, mělo by se tak vždy dít s vědomím statutárního orgánu a taková smlouva by měla být uzavřena v písemné podobě. Smlouvy sjednávané po telefonu jsou sice z hlediska současné legislativy také platným právním jednáním, velmi problematicky se však u nich prokazuje jejich konkrétní obsah, což ztěžuje právní obranu a nahrává těmto podvodným praktikám.

 

Pokud Vás již obdobná společnost kontaktovala s výzvou k úhradě faktury, požadujte vždy doložení konkrétní nahrávky hovoru, jehož prostřednictvím mělo údajně k uzavření smlouvy dojít. Bez jejího předložení takovou fakturu neuhrazujte. Zaslanou nahrávku je pak třeba konkrétně právně vyhodnotit. Obvykle je možno pro odmítnutí platby faktury argumentovat tím, že osoba na nahrávce nebyla oprávněna smlouvu sjednat, nebo že smlouva je neplatná pro omyl volaného o rozhodující skutečnosti, přičemž tento omyl byl záměrně vyvolán volajícím. Jednotlivé případy se však mohou lišit. V případě potřeby je možno využít též služeb Právního poradenství pro členy ČMKOS.

V Praze dne 30. listopadu 2017

Additional information