Pro vyhlášení časově neomezené stávky vedou odborové organizace následující důvody:

  • nedostatek finančních prostředků, za odvedenou službu, pro DP o 1,9 mld. s následnou platební neschopností hrozí, že v prosinci zaměstnanci nebudou pobírat mzdu
  • omezení nároků na zaměstnanecké jízdné
  • ponížení benefitů v rámci daňově uznatelných nákladů pro zaměstnavatele
  • hrozba ponížení mezd zaměstnaců pro rok 2010
  • přes snížení počtu zaměstnanců v DP hrozí další, v tomto případě nesystémové propouštění s hrozbou možnosti nevratných změn MHD
  • požadovaná 10% úspora nákladů pro DP v rámci outsourcingů je nereálná
  • zaměstnanci nemohou nést odpovědnost za nekvalitní práci objednavatele rozsahu dopravy
Přílohy:
Stahnout tento soubor (stavkavdpPraha.pdf)stavkavdpPraha.pdf

Additional information