Odborový svaz dopravy je připraven vám pomoci formou přímé finanční výpomoci. Obraťte se na předsedu výboru základní organizace a vyplňte žádost o poskytnutí sociální výpomoci, která je k dispozici na všech výborech ZO OSD. Sociální výpomoc Vám bude poskytnuta dle kriterií schválených Předsednictvem Odborového svazu dopravy. V Praze dne 29.6.2009

Přílohy:
Stahnout tento soubor (090630-povoden.pdf)090630-povoden.pdf

Additional information