Odborový svaz dopravy se ostře ohrazuje proti krajně nezodpovědnému vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka v Senátu Parlamentu České republiky, kterým bagatelizoval závažné sociální a mzdové problémy řidičů mezinárodní kamionové dopravy. Zdá se, že ministr dopravy není vůbec obeznámen se skutečnou situací těchto řidičů.

Trváme na tom, aby byla za všech okolností striktně odlišována mzda a cestovní náhrady. Základní mzda většiny řidičů mezinárodní kamionové dopravy se pohybuje na hranici nejnižší úrovně zaručené mzdy pro třetí skupinu práci. Ta činí aktuálně 13.400 Kč. Skutečnost, že celková mzda je o něco vyšší je způsobeno přesčasovou práci a zákonnými příplatky. Zbytek příjmů řidiče tvoří zejména stravné, které však slouží ke kompenzaci objektivně zvýšených nákladů na stravování. Výše důchodů, náhrady za dovolenou, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti apod. se odvíjí pouze od výše mzdy. Někteří dopravci s přihlížením státu tak vytvářejí na řidiče sociální past. Dlouhodobější pracovní neschopnost vede nezřídka k platební neschopnosti řidiče a následným exekucím. Současná obvyklá výše mezd řidičů mezinárodní kamionové dopravy nejen že neodpovídá náročnosti a odpovědnosti tohoto povolání, ale může velice snadno vést k závažným sociálním problémům řidiče a jeho rodiny.

Odmítáme též jakékoliv výroky, kterými je snižována složitost specifických pracovních podmínek této skupiny zaměstnanců.  Řidič je mnohdy při výkonu hygieny odkázán na kýbl s vodou a denní odpočinek tráví na parkovišti mimo civilizaci bez sociálního zázemí.

Od ministra dopravy bychom očekávali větší vnímavost a citlivost vůči problémům zaměstnanců v dopravě.

Záznam dotyčného vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka je k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=1HwvuDVmzHs&feature=youtu.be

Additional information