Zástupci odborových centrál spolupracujících v rámci Koalice dopravních odborových svazů se dnes sešli na jednání s předsedou vlády České republiky Ing. Janem Fischerem.
Premiér Jan Fischer ubezpečil přítomné, že má zájem řešit problematiku přípravy a přijetí zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Konkrétně uvedl termín přelomu měsíců října a listopadu 2009, kdy by měl být tento zákon předložen k projednání ve vládě.
Než tento zákon vstoupí v platnost, nebude ze strany státu vypsáno žádné výběrové řízení.
Koalice dopravních odborových svazů považuje tento závazek za pozitivní, stejně jako nabídku prostoru pro další komunikaci. Avšak vzhledem k tomu, že nebylo předloženo řešení žádného z dalších našich požadavků, Koalice přijala rozhodnutí sledovat, zda nebudou ze strany vlády či ministerstva dopravy činěny kroky, které by mohly nevratně poškodit dopravní systém v České republice.
Koalice dopravních odborových svazů je nyní již plně připravena k zahájení stávky, a pokud nedojde k naplnění závazků ze strany premiéra ČR, je připravena rychle reagovat a v takovém případě by vyhlášení stávky bylo otázkou několika dnů či hodin.

V Praze dne  29.9.2009

Additional information