Prokázalo se také, že například k přípravě zákona o veřejných službách v přepravě cestujících jste nám předložil až neuvěřitelně nepravdivé informace. Uvedl jste dokonce, že jednotlivé mezirezortní připomínky k tomuto návrhu zákona byly již vyřízeny a v současnosti je připraven k projednání ve vládě bez rozporů. To se ovšem naprosto nezakládá na pravdě! Situace je taková, že tato právní norma je stále teprve ve fázi přípravy na půdě ministerstva dopravy.
S velkou naléhavostí zde znovu upozorňujeme, že právě náš požadavek na zásadní urychlení přípravy a předložení této legislativní normy, samozřejmě za účasti sociálních partnerů, je pro nás naprosto prioritní! Požadujeme, aby byly nastaveny rovné podmínky podnikání ve veřejné dopravě, a aby až do doby, než se tak stane, byla zastavena všechna rozhodnutí, která by byla s tímto připravovaným zákonem v rozporu! V žádném případě nehodláme nečinně přihlížet, jak jsou pod gescí Vaší vlády přijímána často nevratná rozhodnutí, jež mohou ve svých důsledcích poškodit statisíce zaměstnanců v resortu dopravy, ale také všechny občany této země. Jde zejména o bezprecedentní ohrožení zajištění dopravní obslužnosti!
Rovněž zachování rozsahu připravených anebo již zahájených staveb v oblasti dopravní infrastruktury musí být zásadním prostředkem, jak snížit nepříznivé dopady současné vážné ekonomické krize, a to i pokud jde
o zaměstnanost ve stavebnictví a řadě navazujících průmyslových odvětvích. Jakýkoliv jiný postup situaci jen dále zhorší. Je pro nás nepochopitelné, že zatímco v otázce racionálních investic do dopravních staveb vysvětlujete nutnost úsporných opatření, financování a realizaci jiného, a dokonce i mnoha dopravními experty zpochybňovaného, projektu elektronického mýtného stále obhajujete!
Samozřejmě trváme i na dalších konkrétních požadavcích, který jsme uvedli v otevřeném dopise ze dne 21. července tohoto roku. Na základě vyjádření, jež jsme od Vás v minulých dnech obdrželi, se ovšem oprávněně obáváme, že si v dostatečné míře neuvědomujete závažnost situace, v níž se nyní nachází resort dopravy. 

Additional information