Ve sledovaném období první poloviny roku 2017 Předsednictvo Odborového svazu dopravy projednalo celkem 25 žádostí o poskytnutí právní pomoci. Za poskytnutí právní pomoci bylo zaplaceno ze strany Odborového svazu dopravy celkem 146.380 Kč. Čerpaná částka prozatím tvoří 26,61 % částky rozpočtové.

Ve výše uvedené částce není zohledněno financování nákladů na právní poradenství a zastupovaní prováděné právníky Právního poradenství ČMKOS a dále financování nákladů právního poradenství prováděné Sdružením nájemníků ČR (SON).

Právní pomoci při dopravních nehodách (21) opětovně převažují nad pracovněprávní oblastí a ostatními případy (4). Oproti tomu valná většina ústních či písemných konzultací s právním oddělením Odborového svazu dopravy, jejichž poskytnutí nevyžaduje schválení žádosti o právní pomoc Předsednictvem OSD, je z oblasti pracovněprávní.

Additional information