Ve Sbírce zákonu ČR bylo publikováno nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. S účinností od 1. 1. 2018 tedy dojde k navýšení zaručené mzdy jak pro řidiče kamionové dopravy (3. skupina) tak pro řidiče autobusů (5. skupina). V této souvislosti dojde k automatickému proporcionálnímu zvýšení minimální odměny za čekání mezi spoji a příplatku za ztížené pracovní prostředí. Příslušné nařízení je dispozici zde:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/368/sb0101-2017.pdf

Přílohy:
Stahnout tento soubor (sb0101-2017.pdf)sb0101-2017.pdf

Additional information