Vláda dnes rozhodla o zvýšení minimální mzdy z 11.000,-Kč na 12.200,-Kč (nárůst o 10,91%). Toto rozhodnutí bude mít významný pozitivní dopad na mzdy řidičů autobusů, protože nárůst minimální mzdy znamená proporcionální nárůst 1) zaručené mzdy 2) minimální hranice odměny za čekání mezi spoji 3) příplatku za ztížené pracovní prostředí.

Od 1. 1. 2018 vroste:

1) nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 5. skupinu prací z 98.10,-Kč na přibližně 108.8,-Kč.

(z 16.400,-Kč na přibližně 18.189,-Kč)

2) minimální úroveň odměny za čekání mezi spoji z 88.29,-Kč na přibližně 97.92,-Kč.

3) minimální úroveň příplatku za ztížené pracovní prostředí z 6.60,-Kč na přibližně 7.32,-Kč.

Additional information