Odborová organizace Straka při Úřadu vlády vyjádřila podporu zaměstnancům a zaměstnankyním společnosti C. S. Cargo, kterým došla trpělivost s neustálými průtahy v kolektivním vyjednávání ze strany zaměstnavatele.

Za toto vyjádření solidarity naším kolegům děkujeme.


Additional information