Odborový svaz dopravy plně podporuje snahu našich členů o zlepšení pracovních a mzdových podmínek v dopravní společnosti C.S.CARGO a.s.. Rozhodnutí výboru ZO OSD C.S.CARGO a.s. je vzhledem k dosavadní situaci logické a správné.


Additional information