Na následujícím odkazu naleznete informaci o právních předpisech vydaných ve Sbírce zákonů od 11. 2. 2017 do 13. 4. 2017, které se dotýkají především problematiky dopravy a činnosti odborové organizace.

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/355/5.%20P%20OSD%20-%20Pr%C3%A1vn%C3%AD%20p%C5%99edpisy%20pro%20distribuci.pdf

Additional information