Děkujeme zástupcům velice respektovaného povolání za tento postoj.

Additional information