Předseda OSD dne 23.2.2017 odpoledne jednal s předsedou vlády panem Bohuslavem Sobotkou.

Informoval jej, že nařízení vlády, jejichž účelem je od 1.1.2017 výrazně navýšit mzdy řidičů autobusů, se v praxi velmi obtížně prosazují a realizují.

Sdělil, že shrnutí všech dosavadních mzdových složek do jedné složky ve výši zaručené mzdy není řešením a nijak zásadně nenavyšuje mzdy řidičů.

Odmítl praxi některých krajů přispívat dopravcům pouze do výše zaručené mzdy bez respektování uzavřených kolektivních smluv, protože tato praxe by opět znemožnila vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání po celou dobu trvání kontraktu.

Za těžko pochopitelný fakt označil, že některé kraje se s celým problémem vypořádávají velmi úspěšně a vstřícně, v některých krajích se však problémy spíše hromadí.

Konstatoval, že sociální dialog o uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně Odborovým svazem dopravy a Svazem dopravy ČR je na velmi problematické úrovni, což celou situaci ještě více komplikuje.

Dále jej informoval o rozhodnutí Předsednictva Odborového svazu dopravy intenzivně vyjednávat o odstranění dosavadních problémů do 15.3.2017 s tím, že při neúspěšných jednáních po tomto datu hrozí zásadní sociální konflikt.

Pan předseda vlády jednoznačně podpořil stávající nařízení vlády a zdůraznil, že byla vytvořena a schválena za účelem skutečného výrazného růstu mezd řidičů autobusů. Jakékoliv jejich obcházení nebo nedodržování označil za nepřijatelné.

Prohlásil, že je v zájmu všech, aby se našla vhodná řešení, kterými se předejde případným sociálním střetům, a věří, že se je podaří nalézt.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

Additional information