Předseda OSD dne 23.2.2017 odpoledne jednal s hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem a jeho 1. náměstkem Martinem Červíčkem.

Jednání se uskutečnilo z iniciativy OSD, a jeho cílem bylo projednat a seznámit se s řešením, kterým Královéhradecký kraj hodlá řešit poskytnutí finančních prostředků na zvýšené mzdové náklady řidičů autobusů.

Pan Červíček představil promyšlenou celkovou koncepci řešení s tím, že kraj chce řešit nárůst mezd ve všech firmách zajišťujících pro něj dopravní obslužnost, a hodlá zajistit, aby poskytnuté finanční prostředky kraje byly skutečně použity na zvýšení mezd řidičů.

Pan hejtman Štěpán deklaroval, že je v zájmu kraje realizovat dopravní obslužnost a výrazně zlepšit mzdové podmínky řidičů, kteří ji zajišťují.

Pokud bude předložená koncepce a opatření kraje realizovány dle plánu, neměl by být v Královéhradeckém kraji žádný zásadní problém s navýšením mezd řidičů autobusů.

Navíc by řešení Královéhradeckého kraje mohlo být příkladem a návodem pro některé kraje, které se potýkají s formou a možnostmi poskytnutí potřebných finančních prostředků.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

Additional information