Předseda OSD dne 23.2.2017 odpoledne jednal s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Jednání se uskutečnilo z iniciativy OSD, a jeho cílem bylo vyjasnit postoje obou stran a najít řešení situace, která je příčinou sociálního napětí a plánované stávky řidičů.

Jednání se zúčastnil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ Ing. Jindřich Franěk, který obhajoval připravovaný návrh řešení KÚ.

Předseda OSD jednoznačně odmítl, že by finanční prostředky KÚ neposkytoval firmám, kde jsou nebo budou uzavřeny kolektivní smlouvy, označil tento návrh za nelogický, diskriminační a protiprávní. Ani navrhovanou výši finančních prostředků nepovažoval předseda OSD za dostatečnou.

Závěrem jednání se obě strany dohodly, že osloví Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se žádostí o stanovisko ke spornému návrhu krajského úřadu.

Příští týden se uskuteční jednání KÚ s dopravci a odbory, na žádost ZO OSD Jablonec nad Nisou se jednání zúčastní právník OSD Mgr. et Mgr. Jakub Barták.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

Additional information