Předseda OSD se zúčastnil jednání Valné hromady Svazu dopravy ČR, která se konala dne 23.2.2017.

Předseda OSD ve svém vystoupení seznámil zaměstnavatele s Prohlášení Předsednictva OSD ze dne 22.2.2017 a vyzval je k větší aktivitě a spolupráci při jednání s kraji o poskytnutí finančních prostředků na zvýšení mezd řidičů autobusů.

Dále informoval, že dle dosavadních poznatků Odborového svazu dopravy důvody k vyhlášení stávky rozhodně nepominuly, problémy v řadě případů trvají, a do 15.3.2017 je dostatečný časový prostor je velice intenzivně řešit a vyřešit.

Závěrem předseda OSD kriticky zhodnotil dosavadní průběh jednání o uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně a vyzval k neprodlenému jednání sociálních partnerů.

K tomu předseda sekce silniční dopravy SD ČR sdělil, že sekce čeká na vyjádření všech členů sekce, zda budou schopni dodržovat a plnit v KSVS dohodnuté závazky.

Předseda vyjádřil přesvědčení, že když byly závazky z KSVS plněny v letech předchozích, nic nebrání tomu, aby byly plněny i nyní. Současně konstatoval, že pokud by jednání sociálních partnerů bylo dále odkládáno stranou zaměstnavatelů, je Odborový svaz dopravy připraven požádat o zprostředkovatele.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

Additional information