Ve sledovaném období roku 2016 Předsednictvo Odborového svazu dopravy projednalo celkem 49 žádostí o poskytnutí právní pomoci. Za poskytnutí právní pomoci bylo zaplaceno ze strany Odborového svazu dopravy celkem 312.266,-Kč. Čerpaná částka tvoří 56,78 % částky rozpočtové.

Ve výše uvedené částce není zohledněno financování nákladů na právní poradenství a zastupovaní prováděné právníky Právního poradenství ČMKOS a dále financování nákladů právního poradenství prováděné Sdružením nájemníků ČR (SON).

Právní pomoci při dopravních nehodách (27) opětovně převažují nad pracovněprávní oblastí (16). Oproti tomu valná většina ústních či písemných konzultací s právním oddělením Odborového svazu dopravy, jejichž poskytnutí nevyžaduje schválení žádosti o právní pomoc Předsednictvem OSD, je z oblasti pracovněprávní. Zbylých 6 žádostí souviselo zejména s dopravními nebo jinými přestupky, které však nelze podřadit pod dopravní nehody (např. potyčka s cestujícím).

Additional information