Odborový svaz UNIOS zaslal Odborovému svazu dopravy níže uvedené vyjádření podpory. Této podpory si velice ceníme a děkujeme za ní.


Vážení kolegové,

Odborový svaz UNIOS vyjadřuje Odborovému svazu dopravy plnou podporu v pokračujícím úsilí o zlepšení mzdových v dopravě završeném opětovným vyhlášením stávkové pohotovosti, aby již dohodnuté navýšení mezd řidičů bylo plně realizováno u všech dopravců.

Pokud k tomu nedojde a OS dopravy přistoupí k důraznějším formám protestů, je OS UNIOS připraven jej účinně podpořit.

Karel Sladkovský

předseda svazu

Additional information