Bc. Roman Hanák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, zaslal dopravcům sdělení, ve kterém je informuje o aktuálním postoji vedení Jihomoravského kraje k otázce financování nárůstu mzdových nákladů. Toto sdělení je k dispozici ZDE.

Na výše uvedené sdělení pana náměstka reagoval předseda Odborového svazu dopravy dopisem, o jehož obsahu vás tímto informujeme:


Vážený pane náměstku,

měl jsem možnost seznámit se s obsahem Vašeho dopisu ze dne 31.1.2017 Č.j. JMK 16287/2017, ve kterém sdělujete dopravcům, proč jim kraj nemůže poskytnout finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých navýšením mezd řidičů autobusů.

Raději ponechám bez komentáře větší část obsahu Vašeho dopisu, ale rozhodně Vám chci připomenout, že všech jednání, která byla od prosince 2015 vedena ohledně vzniku příslušných nařízení vlády a jejich následné realizace, se vždy aktivně účastnil představitel Asociace krajů ČR. Vždy byl z jeho strany prezentován postoj, že kraje považují úpravu neúnosně nízkých mezd za nezbytnou a jsou připraveny tyto náklady financovat ze svých rozpočtů s tím, že možná požádají vládu o spoluúčast.

Chci zdůraznit, že dopravní obslužnost organizuje kraj, stejně tak jako soutěže na její dodavatele. Není vinou zaměstnanců, že kraje dlouhodobě soutěžily na co nejnižší nabídkovou cenu bez ohledu na sociální aspekt, a zásadně tak zapříčinily devastaci mzdových a sociálních podmínek zaměstnanců ve veřejné dopravě osob.

To jsou zásadní důvody, proč kvalifikovaní zaměstnanci odcházejí z dopravních firem a na trhu práce jich chybí tisíce.

Ti, kteří zůstávají a stále zajišťují dopravní obslužnost pro občany kraje by Vám ve stylu Vašeho dopisu mohli vzkázat: "uvědomujeme si situaci kraje, ale do práce chodíme za výdělkem a tudíž zatím nejezdíme. Až budete mít peníze na naše mzdy, dejte nám vědět, rádi přijdeme pracovat."

Jsou slušní a zodpovědní, zatím pracují. Ale protože chtějí slušně pracovat za odpovídající mzdu a nikoliv otročit, je velmi pravděpodobné, že Jihomoravský kraj bude muset díky svému postoji řešit zásadní sociální konflikt.


Originál dopisu je k dispozici ZDE.

Additional information