Odborový svaz dopravy se společně se Svazem dopravy České republiky obrátil na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s žádostí o stanovisko k podmínkám poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovní prostředí podle § 6 odst. 2 písm. l) nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Dnes bylo Odborovému svazu dopravy doručeno následující výkladové stanovisko.


Additional information