Z iniciativy Odborového svazu dopravy se dnes konala schůzka o řešení problému s financováním mezd řidičů autobusů v Ústeckém kraji. Jednání se vedle předsedy a místopředsedy Odborového svazu dopravy zúčastnili:

předseda KSČM JUDr. Vojtěch Filip,

poslanec PČR JUDr. Stanislav Grospič,

náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast dopravy Jaroslav Komínek,

vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Jindřich Franěk.


Strany projednaly aktuální situaci v Ústeckém kraji a vyjasnily si svá stanoviska.

Zástupci Odborového svazu dopravy uvedli, že trvají na včasné realizaci řešení ve prospěch zaměstnanců. Stávající vyhrocenou situaci, která vedla k vyhlášení stávkové pohotovosti, a ke které vůbec nemuselo dojít, je třeba ze strany kraje a zaměstnavatelů neprodleně odblokovat. Zástupci Odborového svazu dopravy jasně deklarovali, že nařízení upravující nárůst minimální hranice odměn řidičů autobusů jsou právně závazná a zaměstnavatelé se jimi musí bezpodmínečně řídit.

Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek deklaroval, že Ústecký kraj udělá vše proto, aby se formou dodatků ke stávajícím smlouvám zajistilo navýšení plateb ze strany krajů na pokrytí nárůstu mezd řidičů.

Bylo dohodnuto, že až do vyřešení situace bude probíhat další komunikace zúčastněných stran.

Additional information