Na včerejším jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) se mimo jiné projednávala otázka jak ze strany krajů kompenzovat zvýšené mzdové náklady dopravců vyvolané nárůstem minimální zákonné hranice odměn řidičů autobusů. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová jednoznačně uvedla, že růst mezd lze řešit dodatky ke stávajícím smlouvám mezi dopravci a kraji. Dnes proběhne jednání předsedy vlády Bohuslava Sobotky s Asociací krajů ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Additional information