Dne 4.1.2017 proběhlo jednání s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem. Jednání se zúčastnili předseda a místopředseda OSD a též předsedové základních organizací OSD působících v Plzeňském kraji.

Cílem jednání bylo zjistit postoj kraje ke zvýšení nákladů na zajištění dopravní obslužnosti vyvolanou schváleným navýšením minimální hranice odměn řidičů autobusů.

Výsledek jednání:

Hejtman Plzeňského kraje vyjádřil stanovisko, že kraj je připraven se podílet na zvýšené finanční náročnosti dopravy za předpokladu předložení relevantních údajů od jednotlivých zaměstnavatelů.

Za podstatný výstup jednání lze považovat též vyjádření, že Předsedové základních organizací OSD Plzeňského kraje mají kdykoliv možnost jednat přímo s panem hejtmanem.

Additional information