Stávka

Email Tisk PDF


 

Plakát ke stávce OSD

Email Tisk PDF

Plakát ke stávce OSD je k dispozici ZDE.

 

Celorepubliková stávka ve veřejné autobusové dopravě se uskuteční 6. dubna 2017

Email Tisk PDF

Předsednictvo Odborového svazu dopravy rozhodlo, že celorepubliková stávka ve veřejné autobusové dopravě se uskuteční dne 6. dubna 2017 od 00:00 do 24:00 hodin.

Předsednictvo Odborového svazu dopravy vyzývá všechny své členy a ostatní zaměstnance v dopravě k aktivní účasti na stávce.

Prohlášení předsednictva Odborového svazu dopravy je k dispozici ZDE.

 

Sněm předsedů podpořil celorepublikovou stávku

Email Tisk PDF

Sněm předsedů výborů základních organizací Odborového svazu dopravy plně podporuje rozhodnutí předsednictva Odborového svazu dopravy o konání stávky ve veřejné dopravě a rozhodl, že stávka se uskuteční na celorepublikové úrovni.

Současně pověřil předsednictvo Odborového svazu dopravy k vyhlášení termínu stávky.

Prohlášení sněmu předsedů výborů ZO OSD je k dispozici ZDE.

   

Stávka OSD má podporu ČMKOS

Email Tisk PDF

Českomoravská konfederace odborových svazů podpořila stávku řidičů autobusů.

Tisková zpráva ČMKOS je k dispozici nahttps://www.cmkos.cz/obsah/219/tiskova-zprava-cmkos-podporila-stavku-ridicu-autobusu/18610

Této podpory si vážíme a děkujeme za ní.

 

Předsednictvo OSD dnes rozhodlo o konání stávky

Email Tisk PDF

Předsednictvo Odborového svazu dopravy dnes rozhodlo o konání stávky ve veřejné autobusové dopravě.

Prohlášení předsednictva OSD je k dispozici ZDE.

   

Předseda OSD hostem pořadu Partie

Email Tisk PDF

5.3.2017 - Od 32:20 byla diskutována situace ohledně navyšování mezd řidičů linkových autobusů.

http://play.iprima.cz/partie/partie-5-3-2017

 

Jednání předsedy OSD s předsedou vlády dne 28.2.2017

Email Tisk PDF

Předseda OSD dne 23.2.2017 odpoledne jednal s předsedou vlády panem Bohuslavem Sobotkou.

Informoval jej, že nařízení vlády, jejichž účelem je od 1.1.2017 výrazně navýšit mzdy řidičů autobusů, se v praxi velmi obtížně prosazují a realizují.

Sdělil, že shrnutí všech dosavadních mzdových složek do jedné složky ve výši zaručené mzdy není řešením a nijak zásadně nenavyšuje mzdy řidičů.

Odmítl praxi některých krajů přispívat dopravcům pouze do výše zaručené mzdy bez respektování uzavřených kolektivních smluv, protože tato praxe by opět znemožnila vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání po celou dobu trvání kontraktu.

Za těžko pochopitelný fakt označil, že některé kraje se s celým problémem vypořádávají velmi úspěšně a vstřícně, v některých krajích se však problémy spíše hromadí.

Konstatoval, že sociální dialog o uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně Odborovým svazem dopravy a Svazem dopravy ČR je na velmi problematické úrovni, což celou situaci ještě více komplikuje.

Dále jej informoval o rozhodnutí Předsednictva Odborového svazu dopravy intenzivně vyjednávat o odstranění dosavadních problémů do 15.3.2017 s tím, že při neúspěšných jednáních po tomto datu hrozí zásadní sociální konflikt.

Pan předseda vlády jednoznačně podpořil stávající nařízení vlády a zdůraznil, že byla vytvořena a schválena za účelem skutečného výrazného růstu mezd řidičů autobusů. Jakékoliv jejich obcházení nebo nedodržování označil za nepřijatelné.

Prohlásil, že je v zájmu všech, aby se našla vhodná řešení, kterými se předejde případným sociálním střetům, a věří, že se je podaří nalézt.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Jednání předsedy OSD s hejtmanem Královéhradeckého kraje dne 28.2.2017

Email Tisk PDF

Předseda OSD dne 23.2.2017 odpoledne jednal s hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem a jeho 1. náměstkem Martinem Červíčkem.

Jednání se uskutečnilo z iniciativy OSD, a jeho cílem bylo projednat a seznámit se s řešením, kterým Královéhradecký kraj hodlá řešit poskytnutí finančních prostředků na zvýšené mzdové náklady řidičů autobusů.

Pan Červíček představil promyšlenou celkovou koncepci řešení s tím, že kraj chce řešit nárůst mezd ve všech firmách zajišťujících pro něj dopravní obslužnost, a hodlá zajistit, aby poskytnuté finanční prostředky kraje byly skutečně použity na zvýšení mezd řidičů.

Pan hejtman Štěpán deklaroval, že je v zájmu kraje realizovat dopravní obslužnost a výrazně zlepšit mzdové podmínky řidičů, kteří ji zajišťují.

Pokud bude předložená koncepce a opatření kraje realizovány dle plánu, neměl by být v Královéhradeckém kraji žádný zásadní problém s navýšením mezd řidičů autobusů.

Navíc by řešení Královéhradeckého kraje mohlo být příkladem a návodem pro některé kraje, které se potýkají s formou a možnostmi poskytnutí potřebných finančních prostředků.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 


Strana 1 z 24

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS