Zvýšení mezd řidičů kraje intenzivně řeší s dopravními odbory

Email Tisk PDF

PRAHA, 22. února 2017 - O mzdách řidičů autobusů dnes jednala předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová s předsedou Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem.

Víc v tiskové zprávě

 

ČT 24 - Luboš Pomajbík k jednání o stávce řidičů autobusů

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete záznam vystoupení předsedy OSD k výsledku dnešního jednání předsednictva OSD o stávce řidičů autobusů:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2042310-odbory-daly-kvuli-mzdam-ridicu-autobusu-ultimatum-do-15-brezna-pak-hrozi-stavkou

Dnešní vyjádření Luboše Pomajbíka před zasedáním předsednictva:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010100222/video/525575


 

Prohlášení předsednictva Odborového svazu dopravy

Email Tisk PDF

Předsednictvo Odborového svazu dopravy na svém dnešním zasedání projednalo vývoj situace ohledně očekávaného výrazného zvýšení mezd řidičů autobusů od 1.1.2017. Závěry dnešního jednání shrnulo předsednictvo v následujícím PROHLÁŠENÍ.

 

Luboš Pomajbík hostem diskusního pořadu Rozstřel

Email Tisk PDF

Předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek diskutovali v pořadu iDNES.tv Rozstřel (21. února 2017) o plánované stávce řidičů v Ústeckém kraji.

Odkaz na záznam:

http://video.idnes.cz/?idvideo=V170221_131744_ekonomikah_krr&setver=touch

 

Informace o poskytování právní pomoci za rok 2016

Email Tisk PDF

Ve sledovaném období roku 2016 Předsednictvo Odborového svazu dopravy projednalo celkem 49 žádostí o poskytnutí právní pomoci. Za poskytnutí právní pomoci bylo zaplaceno ze strany Odborového svazu dopravy celkem 312.266,-Kč. Čerpaná částka tvoří 56,78 % částky rozpočtové.

Ve výše uvedené částce není zohledněno financování nákladů na právní poradenství a zastupovaní prováděné právníky Právního poradenství ČMKOS a dále financování nákladů právního poradenství prováděné Sdružením nájemníků ČR (SON).

Právní pomoci při dopravních nehodách (27) opětovně převažují nad pracovněprávní oblastí (16). Oproti tomu valná většina ústních či písemných konzultací s právním oddělením Odborového svazu dopravy, jejichž poskytnutí nevyžaduje schválení žádosti o právní pomoc Předsednictvem OSD, je z oblasti pracovněprávní. Zbylých 6 žádostí souviselo zejména s dopravními nebo jinými přestupky, které však nelze podřadit pod dopravní nehody (např. potyčka s cestujícím).

 

Dopis zaslaný vedení společnosti GW JIHOTRANS a.s.

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu zveřejňujeme dopis Předsedy OSD Luboše Pomajbíka zaslaný vedení společnosti GW JIHOTRANS a.s..

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/322/2017-02-20%20-%20OSD%20-%20JIHOTRANS.PDF

 

NOS PČR podpořil řidiče autobusů

Email Tisk PDF

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (NOS PČR) vyjádřil plnou podporu Odborovému svazu dopravy, při jeho snaze zajistit důstojné mzdy řidičům veřejné autobusové linkové dopravy. Vyjádření podpory je k dispozici ZDE.

Rádi bychom za tuto podporu našim váženým kolegům poděkovali.

 

Luboš Pomajbík ve Studiu ČT24

Email Tisk PDF

Studio ČT24: Předseda OSD Luboš Pomajbík ke mzdám řidičů autobusů (od 41. minuty)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058070219/

Další odkazy naleznete na našich facebookových stránkách.

 

Vyjádření podpory řidičům ze strany Odborového svazu UNIOS

Email Tisk PDF

Odborový svaz UNIOS zaslal Odborovému svazu dopravy níže uvedené vyjádření podpory. Této podpory si velice ceníme a děkujeme za ní.


Vážení kolegové,

Odborový svaz UNIOS vyjadřuje Odborovému svazu dopravy plnou podporu v pokračujícím úsilí o zlepšení mzdových v dopravě završeném opětovným vyhlášením stávkové pohotovosti, aby již dohodnuté navýšení mezd řidičů bylo plně realizováno u všech dopravců.

Pokud k tomu nedojde a OS dopravy přistoupí k důraznějším formám protestů, je OS UNIOS připraven jej účinně podpořit.

Karel Sladkovský

předseda svazu

 

Mzdy řidičů autobusů v mediích 15.2.2017

Email Tisk PDF

15.2 Televizní noviny - Vystoupení předsedy Odborového svazu dopravy a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové

http://tn.nova.cz/…/televizni-…/televizni-noviny-15-2-2.html

15.2. Události ČT

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100215/obsah/523869-stavkova-pohotovost-v-doprave


Více odkazů naleznete na našich facebookových stránkách.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Email Tisk PDF

Praha, 15.2.2017


Předsednictvo Odborového svazu dopravy na svém dnešním zasedání velmi důkladně projednalo situaci ohledně očekávaného výrazného zvýšení mezd řidičů autobusů od 1.1.2017.

Předsednictvo Odborového svazu dopravy vyslovilo zásadní nespokojenost s dosavadní velmi špatnou realizací příslušných nařízení vlády.

Předsednictvo Odborového svazu dopravy dnešním dnem v rámci své celorepublikové působnosti vyhlašuje stávkovou pohotovost.

Předsednictvo Odborového svazu dopravy vyzývá vládu, krajské samosprávy i zaměstnavatele k neprodlené realizaci příslušných nařízení vlády tak, aby bylo skutečně realizováno plánované významné navýšení mezd řidičů autobusů.

Předsednictvo Odborového svazu dopravy očekává, že řešení přinese jednání mezi vládou a Asociací krajů ČR a jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se konají dne 20.2.2017.

Po tomto termínu se Předsednictvo Odborového svazu dopravy sejde k zasedání, na kterém rozhodne o dalším postupu Odborového svazu dopravy.


Luboš Pomajbík, předseda Odborového svazu dopravy

Tisková zpráva je k dispozici ZDE

 


Strana 1 z 22

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS