Informace z jednání s předsedou vlády dne 28. 11. 2016

Email Tisk PDF

V návaznosti na předcházející jednání a aktivity Odborového svazu dopravy svolal předseda vlády na 16:00 dne 28.11.2016 jednání, kterého se mimo předsedy OSD zúčastnili 1. náměstek MPSV ČR Mgr. et Mgr. Robert Baxa a náměstek MMR ČR JUDr. Jan Blecha.

Cílem jednání bylo vyřešit dotazy jednotlivých krajů a dopravních firem k zajištění financování nárůstu zaručených mezd, odměn za čekání a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí řidičů autobusů od 1.1.2017.

Projednávána byla současná legislativní úprava, stanovisko MMR ČR, stanovisko MPSV ČR, stanovisko ÚOHS a především praktická realizace příslušných nařízení vlády.

Bylo dohodnuto:

1. Příslušná nařízení vlády jsou platná a je povinností zaměstnavatele hradit zaměstnancům od 1.1.2017 všechny nároky z nich vyplývající.

2. MMR ČR připraví mnohem stručnější a jasnou metodiku - návod řešení pro kraje a zaměstnavatele, jakým způsobem postupovat při zvýšeném nároku na financování dopravní obslužnosti. Současně po jeho projednání s OSD bude jednat s Asociací krajů ČR.

3. MPSV ČR připraví metodický materiál a po jeho projednání s OSD bude jednat se Svazem dopravy ČR.

Odborový svaz dopravy deklaroval, že je i nadále připraven ke všem užitečným jednáním se všemi zúčastněnými subjekty, především s orgány státní správy, a po jejím ustavení také s Asociací krajů ČR. OSD rovněž již dříve nabídl spolupráci zaměstnavatelům v případě, že by se v některém kraji vyskytly problémy při financování zvýšených nákladů na dopravní obslužnost.

Závěr:

Výše a výplata zaručených mezd, odměn za čekání a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí řidičů autobusů od 1. 1. 2017 je zaručena!

Zaměstnavatel je musí vyplácet i v případě, kdyby neměl dohodnutou kompenzaci od zadavatele (kraje, obce).

Pokud někde bude problém s kompenzací ze strany zadavatele, je Odborový svaz dopravy připraven účinně jednat a spolupracovat.


S přátelským pozdravem


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Informace z jednání na Krajském úřadě Libereckého kraje dne 28. 11. 2016

Email Tisk PDF

Dne 28.11.2016 od 14:00 hodin se uskutečnilo jednání u hejtmana Libereckého kraje v souvislosti se zvýšením mezd řidičů autobusů od 1.1.2017.

Jednání se zúčastnili zástupci odborových organizací BusLine a.s., ČSAD Liberec, ČSAD a.s. Ekobus a.s., místopředseda Odborového svazu dopravy a zástupci zaměstnavatelů uvedených firem.

Všichni účastníci jednání se shodli na tom, že realizace Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. může přinést určité problémy.

Zástupci zaměstnavatelů jasně deklarovali, že uvedené Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. plně respektují a jsou připraveni jej od 1.1.2017 realizovat.

Zástupci odborových organizací toto prohlášení zaměstnavatelů uvítali s tím, že to napětí u řidičů ve firmách uklidní.


Bc. Alfonz Kokoška

místopředseda

Odborového svazu dopravy

 

Informace k zaručeným mzdám od 1. 1. 2017

Email Tisk PDF

Odborový svaz dopravy obdržel dne 16.11.2016 ze sekretariátu hejtmana Libereckého kraje korespondenci kraje a stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR k řešení nárůstu mezd řidičů autobusů dle Nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Protože stanovisko MMR ČR podle našeho názoru zásadně koliduje s dohodnutými závěry a výstupy dlouhodobých jednání, které jsou obsaženy i v Komentáři Odborového svazu dopravy, proběhla z iniciativy Odborového svazu dopravy řada intenzivních jednání.

Ihned dne 16. 11. 2016 předseda Odborového svazu dopravy informoval o stávajícím problému předsedu vlády.

Dne 21. 11. 2016 proběhlo jednání se zástupci Svazu dopravy ČR na zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Dne 21. 11. 2016 odpoledne jednal předseda Odborového svazu dopravy s předsedou vlády a bylo dohodnuto, že se problémem bude zabývat vláda na svém jednání dne 23. 11 . 2016.

Současně dne 21. 11. 2016 jednal místopředseda Odborového svazu dopravy s předsedou Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, na kterého se Odborový svaz dopravy obrátil jako na dohledový orgán v oblasti zadávání veřejných zakázek. Panu předsedovi ÚOHS bylo sděleno stanovisko Odborového svazu dopravy a předána odpověď MMR ČR Libereckému kraji.

Dne 23. 11. 2016 se jednání vlády zúčastnil dle dohody také předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj. Po jednání vlády informoval předsedu Odborového svazu dopravy, že situaci konzultoval s předsedou vlády a přislíbil, že do 28. 11. 2016 poskytne Odborovému svazu dopravy své stanovisko a návrh řešení.

Odborový svaz dopravy vychází z faktu, že příslušná nařízení vlády jsou platná a závazná a ze strany krajů i státu byla jednoznačně deklarována ochota a připravenost k jejich realizaci.

Odborový svaz dopravy je stejně jako doposud i nadále připraven prosazovat oprávněné zájmy svých členů. Předsednictvo Odborového svazu dopravy na svém 2. zasedání dne 16. 11. 2016 přijalo mimo další také usnesení, "reagovat neprodleně při nerealizování  přijatých usnesení" ohledně mezd platných od 1. 1. 2017.


S přátelským pozdravem


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Odboráři působící ve Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o. uspěli.

Email Tisk PDF

Dnes dne 3.11.2016 došlo na znojemské radnici k uzavření kolektivní smlouvy mezi Základní organizací Odborového svazu dopravy Dopravního podniku města Brna a Znojemskou dopravní společností PSOTA, s.r.o. a to ve znění, které navrhovala odborová organizace. Tohoto významného úspěchu se podařilo dosáhnout pouze díky odhodlání členů odborové organizace hájit a prosazovat své oprávněné zájmy i prostřednictvím stávky. Tito odboráři jsou příkladem pro ostatní a Odborový svaz dopravy jim gratuluje.

 

Stávka ve Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o.

Email Tisk PDF

7.11.2016 bude zahájena stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy ve Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o.. Základní organizace Odborového svazu dopravy Dopravního podniku města, která je organizátorem stávky, má plnou podporu Odborového svazu dopravy. Odborový svaz dopravy je připraven poskytnout veškerý potřebný servis a zázemí včetně právního zastoupení.

Odkazy

http://www.osd-brno.cz

http://brno.idnes.cz/znojemsti-ridici-psota-stavka-dea-/brno-zpravy.aspx?c=A161102_2283358_brno-zpravy_krut

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ridici-autobusu-znojemske-zds-psota-hodlaji-od-pondeli-stavkovat/1410960

 

Sazby zaručené mzdy od 1.1.2017

Email Tisk PDF

Od 1.1.2017 dojde k nárůstu minimální mzdy ze současných 9.900 Kč na 11.000 Kč. Připomínáme, že v této souvislosti dojde i k nárůstu sazeb zaručené mzdy.

Nákladní dopravy se týká zejména 3. skupina prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy, kam dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., spadá „řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t.“ Sazba zaručené mzdy pro 3. skupinu se zvyšuje ze současných 71,60 Kč/hod (12.100 Kč) na 80,50 Kč/hod (13.400 Kč).

Zaměstnanci autobusové dopravy budou k 1.1.2017 přeřazeni ze 3. skupiny do 5. skupiny, která je vymezena jako „řízení, údržbu a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určená pro přepravu více než 16 osob“. Sazba zaručené mzdy pro 5. skupinu činí od 1.1.2017 98,10Kč/hod (16.400 Kč).

Dále upozorňujeme, že na všechny ZO OSD byl dnes odeslán komentář k nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

 

Stanovisko předsednictva OSD k reportáži TV NOVA

Email Tisk PDF

26.10.2016 zasedalo mimořádné předsednictvo Odborového svazu dopravy, aby projednalo obvinění, která zazněla v reportáži TV NOVA odvysílané v Televizních novinách dne 20.10.2016. Stanovisko předsednictva OSD je k dispozici ZDE.

 

Vyjádření Luboše Pomajbíka k reportáži TV Nova "Skandály odborů"

Email Tisk PDF

Vyjádření předsedy OSD Luboše Pomajbíka k reportáži TV Nova „Skandály odborů“ odvysílané v Televizních novinách dne 20.10.2016 je k dispozici ZDE.

 

Luboš Pomajbík v pořadu Pro a proti

Email Tisk PDF

V pořadu Českého rozhlasu Pro a proti dnes vystoupil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Společně s generálním tajemníkem Sdružení ČESMAD BOHEMIA, z.s. Vojtěchem Hromířem diskutovali aktuální situaci v dopravě. Hlavním tématem byla problematika francouzské a německé minimální mzdy. Záznam diskuze je k dispozici ZDE.

 

​Vynucování mzdy řidičů kritizuje Sobotka i Evropská komise

Email Tisk PDF

Informujeme o článku Dopravních novin o vynucování minimální mzdy ve Francii a Německu, který je k dispozici ZDE. Další odkazy na relevantní zpravodajství jsou průběžně zveřejňovány na našich facebookových stránkách.

 

Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ČR.

Email Tisk PDF

Dne 18.10.2016 bylo ve Sbírce zákonů ČR vyhlášeno nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 337/2016 tedy nabylo platnosti dne 18.10.2016. Nařízení se stane účinným dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodu 7 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018. Body s odloženou účinností se netýkají autobusové dopravy.

Nařízení je k dispozici ve Sbírce zákonů ČR nebo ZDE.

Odborový svaz dopravy zašle v nejbližších dnech svým ZO komentář k novému nařízení.

 


Strana 1 z 20

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS