Brífink po jednání na MPSV ČR

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete brífink po dnešním jednání na MPSV ČR: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1887726-treti-kolo-jednani-o-platech-ridicu-autobusu-se-uskutecni-v-zari-moznost-stavky

Shrnutí

Dosavadní návrhy MPSV a dnešní návrh zaměstnavatelů nebyly akceptovány.

MPSV se zavázalo, že do konce srpna předloží nový návrh.

5.9.2016 se uskuteční další jednání.

Došlo k jistému posunu ve prospěch požadavku Odborového svazu dopravy.

Toto jednání nemá vliv na rozhodnutí předsednictva OSD o konání stávky.

O dalším vývoji budete průběžně informování prostřednictvím webových a facebookových stránek

 

ČMKOS v regionech

Email Tisk PDF

Dalšími městy, které Českomoravská konfederace odborových svazů navštíví, bude 24. srpna Plzeň a 25. srpna Klatovy. V propagačních stanech ČMKOS bude nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o činnosti odborů, kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory. Připravena bude také zábava pro děti. Akci svou účastí podpoří i právník Odborového svazu dopravy. Pokud máte zájem o odbory nebo potřebujete právní konzultaci, přijďte se na nás podívat.

24.8. Plzeň – Smetanovy sady

25.8. Klatovy – Tesco, Domažlická 909

 

Mimořádná krajská tripartita se bude zabývat situací v dopravní firmě Psota

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete aktuální informaci o vývoji v dopravní společnosti Psota.

http://www.e-sondy.cz/aktualne/5869-3/mimoradna-krajska-tripartita-se-bude-zabyvat-situaci-v-doprav

 

Stanovisko k seznamu stávkujících

Email Tisk PDF

Odborový svaz dopravy byl informován o tom, že společnost ICOM transport, a.s. vyžaduje po svých zaměstnancích, aby do 19. srpna zajistili seznamy stávkujících zaměstnanců, kteří se budou účastnit stávky organizované Odborových svazem dopravy za ochranu mzdových a sociálních práv řidičů autobusů (dále jen „stávka“).

V textu požadavku se tvrdí, že: „Řidič je povinen zatrhnout ANO či NE, podle toho, zda má v úmyslu zúčastnit se stávky.“

K požadavku společnosti ICOM předkládá Odborový svaz dopravy následující stanovisko:

Zaměstnanec nemá jakoukoliv povinnost vyplňovat dotyčný seznam stávkujících předložený společností ICOM. Nevyplnění seznamu není porušením pracovněprávních povinností a zaměstnanci za takové jednání nehrozí žádný zákonný pracovněprávní postih. Naopak nerovné zacházení z důvodu nevyplnění seznamu či účasti na stávce je protizákonné a naplňuje skutkovou podstatu § 11 respektive § 24 zákona o inspekci práce, za který hrozí sankce až 1.000.000,-Kč

Zaměstnanec se o své účasti na stávce může rozhodnout i v den konání stávky.

 

Informace z jednání na MPSV ČR, které se uskutečnilo dne 3.8.2016

Email Tisk PDF

Zástupci Odborového svazu dopravy, Svazu dopravy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí se včera sešli na jednání s cílem pokusit se vyřešit stávající situaci v odměňování řidičů autobusů ve veřejné linkové dopravě a zabránit možné stávce, o které rozhodlo Předsednictvo Odborového svazu dopravy.

Proběhla široká diskuze, byly popsány stávající problémy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ústně předložilo 3 návrhy řešení dle jeho představ.


1. Přeřazení řidičů autobusů ze 3. do 4. kategorie v souvislosti se zaručenou mzdou.


2. Navýšení odměny za čekání dle § 9a NV 589/2006 Sb.


3. Sjednání mezd v kolektivní smlouvě vyššího stupně a následné rozšíření na další podnikatelské subjekty.


Ministerstvo práce a sociálních věcí se zavázalo předložit písemný materiál do konce tohoto týdne.


Předsednictvo Odborového svazu dopravy na svém mimořádném zasedání návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí projedná a rozhodne o dalším postupu Odborového svazu dopravy.


Za pozitivní můžeme považovat fakt, že se poprvé jednalo o řešení mezd řidičů prostřednictvím obecně platných právních předpisů.


Negativně vnímáme, že MPSV ČR odmítá jak řešení, tak výši základní hodinové mzdy, kterou navrhuje Odborový svaz dopravy.

Překvapivé a zarážející byly také některé reakce a názory představitele zaměstnavatelů.


Protože Předsednictvo Odborového svazu dopravy nerozhodlo jinak, trvá jeho usnesení ze dne 1.6.2016 o konání celostátní stávky na podporu oprávněných požadavků Odborového svazu dopravy.Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy


 

Záznam Studia 6 k připravované stávce OSD

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete videozáznam rozhovoru s předsedou OSD Lubošem Pomajbíkem týkající se připravované stávky OSD.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010100803/%20=

 

Jednání Plenární schůze ČR a krajských RHSD

Email Tisk PDF

Dne 25.7.2016 se v Praze uskutečnilo společné jednání Plenární schůze RHSD ČR a zástupců všech krajských RHSD (tripartit). Jednání bylo věnováno dvěma hlavním tématům - regionálnímu školství a především řešení kritické situace v zajišťování dopravní obslužnosti autobusy.


Zdůraznil, že stávka se uskuteční díky řadě neúspěšných jednání, a odvrátit ji může pouze neodkladné vydání platného obecně platného právního předpisu.

Opakovaně odmítl Metodický pokyn MMR ČR jako nic neřešící dokument a vyzval předsedu vlády k zásadnímu řešení situace cestou obecně platného předpisu a připomněl, že OSD je připraven podpořit svoje oprávněné požadavky i konáním stávky v dopravě.

Předseda Odborového svazu dopravy znovu popsal celkově neúnosnou mzdovou, pracovní a sociální situaci řidičů zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.


Většina hejtmanů nebo jejich zástupců potvrdila, že je připravena vydat finanční prostředky na zvýšení mezd řidičů, pokud mzda bude určena obecně platných právním předpisem!

Zaměstnavatelé v podstatě podpořili požadavky Odborového svazu dopravy!

Premiér veřejně zopakoval závěr z 22.7.2016, že uložil ministryni práce a sociálních věcí, aby ihned zahájila jednání s Odborovým svazem dopravy o možnosti zpracování a vydání obecně platného právního předpisu, který by řešil nepodkročitelnou hodinovou mzdu řidičů zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.


Jednání se uskuteční dne 3.8.2016 na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

OSD půjde na jednání připraven dále a v původním rozsahu prosazovat zájmy svých členů i ostatních řidičů, opakovaně předloží návrh reálného řešení, a nehodlá ze svých požadavků nijak ustoupit.

Cílem OSD zůstává, aby byl předpis urgentně zpracován, předložen vládě, schválen a vydán.


OSD očekává, že se zcela změní dosavadní přístup státní správy k jednání a hodlá se zúčastnit pouze konstruktivních jednání, která povedou k jasnému řešení.

Cílem OSD zůstává, aby byl předpis urgentně zpracován, předložen vládě, schválen a vydán.


Jednání bez uspokojivých výsledků proběhlo již mnoho, a také proto Předsednictvo Odborového svazu dopravy již dne 1.6.2016 rozhodlo o konání stávky.

Konání stávky má jednoznačnou podporu naprosté většiny členů OSD i dalších zaměstnanců,

OSD a jeho základní organizace nepřetržitě pracují na její přípravě.


Podpořte svojí aktivní účastí na tomto protestu oprávněné požadavky vaše i vašich kolegů!
Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy 

Jednání s premiérem a ministryní práce a sociálních věcí

Email Tisk PDF

Dne 22.7.2016 se v Praze uskutečnilo setkání představitelů ČMKOS a Grémia ČSSD. Mimo další důležitá témata byla probírána i problematika kritické situace v zajišťování dopravní obslužnosti autobusy.

Předseda Odborového svazu dopravy znovu popsal celkově neúnosnou mzdovou, pracovní a sociální situaci řidičů zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.

Opakovaně odmítl Metodický pokyn MMR ČR jako nic neřešící dokument a vyzval předsedu vlády k zásadnímu řešení situace cestou obecně platného předpisu a připomněl, že OSD je připraven podpořit svoje oprávněné požadavky i konáním stávky v dopravě.

Oproti dosavadním jednáním došlo k významné změně v závěrech jednání: premiér uložil ministryni práce a sociálních věcí, aby ihned zahájila jednání s Odborovým svazem dopravy o možnosti zpracování a vydání obecně platného právního předpisu, který by řešil nepodkročitelnou hodinovou mzdu řidičů zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.

Přesto je nutné připomenout, že

OSD je přesvědčen, že prosazuje v zájmu svých členů i ostatních řidičů správnou věc, navrhuje řešení, a nehodlá ze svých požadavků nijak ustoupit,

o konání stávky rozhodlo Předsednictvo Odborového svazu dopravy již dne 1.6.2016,

konání stávky má jednoznačnou podporu naprosté většiny členů OSD i dalších zaměstnanců,

OSD a jeho základní organizace nepřetržitě pracují na její přípravě.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Jednání s premiérem v Ústeckém kraji

Email Tisk PDF

Dne 12.7.2016 se v Ústí nad Labem uskutečnilo setkání představitelů dopravních odborů s předsedou vlády Mgr. B.Sobotkou, ministryní práce a sociálních věcí Mgr. M.Marksovou, předsedou Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR J.Foldynou, za účasti řady dalších regionálních politiků.

Předmětem jednání byla především kritická situace v zajišťování dopravní obslužnosti autobusy, a rámcově problémy v železniční dopravě.

Předseda Odborového svazu dopravy znovu popsal celkově neúnosnou mzdovou, pracovní a sociální situaci řidičů zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.Opakovaně vyzval předsedu vlády k zásadnímu řešení situace cestou obecně platného předpisu a připomněl, že OSD je připraven podpořit svoje oprávněné požadavky i konáním stávky v dopravě.

Po celkem rozsáhlé diskusi lze konstatovat, že se stanoviska OSD a předsedy vlády nijak zásadně nezměnila a nesblížila.

OSD je přesvědčen, že prosazuje v zájmu svých členů i ostatních řidičů správnou věc, navrhuje řešení, a nehodlá ze svých požadavků nijak ustoupit.


Proto je nutné připomenout, že

o konání stávky rozhodlo Předsednictvo Odborového svazu dopravy již dne 1.6.2016,

konání stávky má jednoznačnou podporu naprosté většiny členů OSD i dalších zaměstnanců,

OSD a jeho základní organizace nepřetržitě pracují na její přípravě.Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Nemoci z povolání

Email Tisk PDF

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, upravuje ve své příloze kompletní seznam nemocí z povolání. Jednotlivé nemoci jsou v seznamu rozděleny celkem do šesti kapitol.

  1. kapitola obsahuje nemoci z povolání způsobené chemickými látkami,
  2. kapitola pojednává o nemocích z povolání způsobených fyzikálními faktory,
  3. kapitola zařazuje nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice,
  4. kapitola nemoci z povolání kožní,
  5. kapitola nemoci z povolání přenosné a parazitární,
  6. kapitola nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli.

Uvedené NV č. 290/1995 Sb. bude v dohledné době doplněno o další chorobu – nemoc z povolání – vzniklou z dlouhodobé fyzické zátěže bederní páteře. Tato nemoc z povolání je již mezirezortní pracovní skupinou schválena. Choroba by se snad mohla týkat i některých řidičů (hlavně řidičů nákladních vozidel), ale i zaměstnanců pošt.

Uvedený seznam nemocí z povolání v NV č. 290/1995 Sb. je možno doplnit o další nemoci z povolání (další onemocnění páteře apod.) na základě kvalifikovaného návrhu a následném projednání a schválení v mezirezortní skupině MPSV. Podklady musí být zpracovány odborně, společně s rozbory a stanovisky lékařů pracovně lékařské péče nebo registrujícími lékaři těch zaměstnanců, kterých se onemocnění týká. Zpracování podkladů by mělo obsahovat široký okruhu zaměstnanců (řidičů), kterých se nemoc nebo postižení týká. Bylo by možné využít i poznatků či zkušeností ze zahraničí.

Postup při uznávání nemocí z povolání

(řidičů nebo obecně zaměstnanců)

Zaměstnanec trpící onemocněním, které je obsaženo v příloze NV č. 290/1995 Sb., postupuje dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Uznávání nemocí z povolání provádějí střediska nemocí z povolání na základě posouzení zdravotnickým zařízením, jehož součástí je oddělení nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního lékařství (tzv. pracovně lékařská pracoviště).

Toto pracoviště posuzuje onemocnění, u něhož vzniklo podezření, že se jedná o nemoc z povolání, z podnětu:

a) ošetřujícího lékaře (tzv. registrujícího lékaře) nebo

b) fyzické osoby trpící onemocněním.

Pracovně lékařské pracoviště provádí posouzení onemocnění na základě zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a dále na základě ověření podmínek vzniku onemocnění. Podmínky vzniku onemocnění ověřuje příslušná krajská hygienická stanice. Po posouzení onemocnění předloží pracovně lékařské pracoviště případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání lékařského posudku příslušnému středisku nemocí z povolání, v jehož územním obvodu má sídlo. Středisko poté vydá posudek a uzná nebo neuzná nemoc z povolání.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku může dát pacient (respektive zaměstnanec) nebo osoby, pro které v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti (zaměstnavatel), pokud se domnívají, že je posudek nesprávný. Návrh se podává vedoucímu zdravotnického zařízení, prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval.

Odkaz: Nařízení vlády č. 290/1995 Sb

V Praze dne 21. 6. 2016

Zpracoval: Ing. Václav Švarc SIBP a Mgr. Ivana Hornišová právní oddělení OSD

 

Informace o jednání s ministrem Jiřím Dienstbierem

Email Tisk PDF

Kvůli plánované stávce řidičů autobusů se dne 10.6.2016 uskutečnilo jednání mezi předsedou Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. Informace o průběhu a výsledku jednání jsou k dispozici v PŘÍLOZE.

 


Strana 1 z 18

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS