Luboš Pomajbík v pořadu Pro a proti

Email Tisk PDF

V pořadu Českého rozhlasu Pro a proti dnes vystoupil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Společně s generálním tajemníkem Sdružení ČESMAD BOHEMIA, z.s. Vojtěchem Hromířem diskutovali aktuální situaci v dopravě. Hlavním tématem byla problematika francouzské a německé minimální mzdy. Záznam diskuze je k dispozici ZDE.

 

​Vynucování mzdy řidičů kritizuje Sobotka i Evropská komise

Email Tisk PDF

Informujeme o článku Dopravních novin o vynucování minimální mzdy ve Francii a Německu, který je k dispozici ZDE. Další odkazy na relevantní zpravodajství jsou průběžně zveřejňovány na našich facebookových stránkách.

 

Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ČR.

Email Tisk PDF

Dne 18.10.2016 bylo ve Sbírce zákonů ČR vyhlášeno nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 337/2016 tedy nabylo platnosti dne 18.10.2016. Nařízení se stane účinným dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodu 7 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018. Body s odloženou účinností se netýkají autobusové dopravy.

Nařízení je k dispozici ve Sbírce zákonů ČR nebo ZDE.

Odborový svaz dopravy zašle v nejbližších dnech svým ZO komentář k novému nařízení.

   

Stanovy OSD učinné od 13.10.2016

Email Tisk PDF


 

Tisková zpráva - VII. řádný sjezd OZD

Email Tisk PDF

13.10.2016 se uskutečnil VII. řádný sjezd OSD. Tisková zpráva je k dispozici ZDE.

 

Informace o poskytování právní pomoci za 1. pololetí roku 2016

Email Tisk PDF

Ve sledovaném období roku 2016 (od ledna do června) Předsednictvo Odborového svazu dopravy projednalo celkem 29 žádostí o poskytnutí právní pomoci a ve všech případech byla právní pomoc žadatelům poskytnuta. Právní pomoci při dopravních nehodách (18) opětovně převažují nad pracovněprávní oblastí. Oproti tomu valná většina ústních či písemných konzultací s právním oddělením Odborového svazu dopravy, jejichž poskytnutí nevyžaduje schválení žádosti o právní pomoc Předsednictvem OSD, je z oblasti pracovněprávní.

Při dopravních nehodách dochází jak ke zranění osob, tak k hmotným škodám na majetku. Často se setkáváme se zraněním cestujících při opouštění dopravního prostředku nebo v důsledku prudkého zabrzdění řidiče autobusu. Rovněž zaznamenáváme četné střety autobusu nebo nákladního vozidla s cyklisty nebo chodci. V únoru tohoto roku došlo k tragické dopravní nehodě, při které byl smrtelně zraněn chodec.

V prvé polovině roku 2016 bylo za poskytnutí právní pomoci zaplaceno ze strany Odborového svazu dopravy celkem 154.274 Kč. Čerpaná částka prozatím tvoří 28,05 % částky rozpočtové. Při řešení schválených právních pomocí u dopravních nehod se obracíme na prověřené spolupracující právní zástupce, u kterých máme dobrou zkušenost s kvalifikovaným právním zastoupením. I nadále se fakturace za poskytnuté právní pomoci řídí advokátním tarifem. V případě pracovně právních sporů se snažíme problém vyřešit smírnou cestou, především komunikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, až v případě neúspěchu přistoupíme k podání žaloby.

 

Vláda ČR schválila navýšení odměn řidičů

Email Tisk PDF

Vláda České republiky dnes schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. Nařízení nabude platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR a účinnosti 1.1.2017.

Odborový svaz dopravy vysoce oceňuje jak předsedu vlády ČR pana Bohuslava Sobotku tak ministryni práce sociálních věcí paní Michaelu Marksovou za bezodkladnou realizaci dohody ze dne 5. 9. 2016.

 

Reportáž - Mzdy řidičů v Ústeckém kraji

Email Tisk PDF

Reportáž Tv Nova. Rozhovor s předsedou Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem v Televizních novinách 29. 9. od 18.minuty:http://tn.nova.cz/…/televizni-…/televizni-noviny-29-9-2.html

 

Zaměstnanecké benefity - Le Cheque Déjeuner s. r. o

Email Tisk PDF

V souvislosti s uzavíráním kolektivním smluv si Vás dovolíme upozornit na nabídku společnosti Le Cheque Déjeuner s. r. o, která se zabývá optimálním nastavením zaměstnaneckých benefitů.

 

Nové právní předpisy

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete stručnou informaci o nově vydaných právních předpisem, které se dotykají především problematiky dopravy a činnosti odborové organizace:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/279/33.%20P%20OSD%20-%20Právní%20předpisy%20pro%20distribuci%20na%20web%20-%20pdf.pdf

 


Strana 1 z 20

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS