Informace o včerejším jednání tripartity

Email Tisk PDF

Dne 12.9.2016 se konala Plenární schůze hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), kde byl projednáván materiál k odměňování řidičů autobusů. Dále je třeba upozornit, že se při jednání předsedy OSD Luboše Pomajbíka s představiteli zaměstnavatelů podařilo dohodnout navýšení odměny za čekání mezi spoji na 90% zaručené mzdy pro pátou skupinu práci oproti dříve navrhovaným 80%.

Informace o průběhu a výsledku jednání naleznete na následujícím odkazu.:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/278/OSD%20-%20MZDY%20%C5%98IDI%C4%8C%C5%AE%20-%2012.9.2016.pdf

Video z tiskové konference po jednání tripartity:

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/videa/video-tiskova-konference-po-jednani-tripartity-za-ucasti-prezidenta-cr-milose-zemana-148754/

 

Informace k obsahu dohody o legislativním řešení nízkých mezd řidičů

Email Tisk PDF

Dnes byl Odborovému svazu dopravy doručen písemný návrh řešení problematiky odměňování řidičů ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě zpracovaný MPSV na základě dohody zástupců odborů (Odborový svaz dopravy, ČMKOS), zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy ČR) a Asociace krajů ze dne 5.9.2016.

Vyjádření předsedy OSD Luboše Pomajbíka a konkrétní parametry řešení naleznete na následujícím odkazu:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/277/OSD%20-%20MZDY%20%C5%98IDI%C4%8C%C5%AE%20-%208.9.2016.pdf

Vyjádření předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1901408-na-vyssi-platy-pro-ridice-autobusu-bude-podle-haska-treba-vice-nez-miliarda

 

Závěry dnešního jednání sociálních partnerů na MPSV

Email Tisk PDF

Dnešní setkání sociálních partnerů na MPSV může znamenat zásadní posun při řešení nedostatečného odměňování řidičů autobusů veřejné linkové dopravy. O akceptovatelnosti výsledku jednání, bude jednat zítřejší mimořádné předsednictvo OSD.

Diskutované řešení se skládá ze tří prvků:

1) Přesunutí řidičů autobusů z 3. do 5. skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy. (Od 1.1.2017 by měla být pro 5. skupinu prací stanovena hranice zaručené mzdy na 98,10Kč/hod.)

2)Zvýšení odměny za čekání.

3) Přiznání příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

MPSV se zavázalo, že do 8.9.2016 zašle sociálním partnerům materiál ztělesňující závěry dnešního jednání. Strany se dohodly, že do této doby nebudou zveřejňovat konkrétní částky. Prosíme tedy o trpělivost.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1898024-ridici-autobusu-si-mohli-polepsit-prerazenim-do-vyssi-platove-skupiny-odbory

 

Dnes proběhne jednání na MPSV ČR

Email Tisk PDF

Dnes v 15:00 proběhne na Ministerstvu práce a sociálních věcí další jednání o mzdách řidičů autobusů veřejné linkové dopravy.

Zítra zasedá mimořádné předsednictvo OSD, které výsledek dnešního jednání vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu.

Na následujícím odkazu též naleznete vystoupení předsedy ZO OSD Dopravního podniku města Brna Libora Weinsteina.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100905/obsah/490924-celostatni-stavka-ridicu-autobusu

 

Brífink po jednání na MPSV ČR

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete brífink po dnešním jednání na MPSV ČR: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1887726-treti-kolo-jednani-o-platech-ridicu-autobusu-se-uskutecni-v-zari-moznost-stavky

Shrnutí

Dosavadní návrhy MPSV a dnešní návrh zaměstnavatelů nebyly akceptovány.

MPSV se zavázalo, že do konce srpna předloží nový návrh.

5.9.2016 se uskuteční další jednání.

Došlo k jistému posunu ve prospěch požadavku Odborového svazu dopravy.

Toto jednání nemá vliv na rozhodnutí předsednictva OSD o konání stávky.

O dalším vývoji budete průběžně informování prostřednictvím webových a facebookových stránek

 

ČMKOS v regionech

Email Tisk PDF

Dalšími městy, které Českomoravská konfederace odborových svazů navštíví, bude 24. srpna Plzeň a 25. srpna Klatovy. V propagačních stanech ČMKOS bude nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o činnosti odborů, kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory. Připravena bude také zábava pro děti. Akci svou účastí podpoří i právník Odborového svazu dopravy. Pokud máte zájem o odbory nebo potřebujete právní konzultaci, přijďte se na nás podívat.

24.8. Plzeň – Smetanovy sady

25.8. Klatovy – Tesco, Domažlická 909

 

Mimořádná krajská tripartita se bude zabývat situací v dopravní firmě Psota

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete aktuální informaci o vývoji v dopravní společnosti Psota.

http://www.e-sondy.cz/aktualne/5869-3/mimoradna-krajska-tripartita-se-bude-zabyvat-situaci-v-doprav

 

Stanovisko k seznamu stávkujících

Email Tisk PDF

Odborový svaz dopravy byl informován o tom, že společnost ICOM transport, a.s. vyžaduje po svých zaměstnancích, aby do 19. srpna zajistili seznamy stávkujících zaměstnanců, kteří se budou účastnit stávky organizované Odborových svazem dopravy za ochranu mzdových a sociálních práv řidičů autobusů (dále jen „stávka“).

V textu požadavku se tvrdí, že: „Řidič je povinen zatrhnout ANO či NE, podle toho, zda má v úmyslu zúčastnit se stávky.“

K požadavku společnosti ICOM předkládá Odborový svaz dopravy následující stanovisko:

Zaměstnanec nemá jakoukoliv povinnost vyplňovat dotyčný seznam stávkujících předložený společností ICOM. Nevyplnění seznamu není porušením pracovněprávních povinností a zaměstnanci za takové jednání nehrozí žádný zákonný pracovněprávní postih. Naopak nerovné zacházení z důvodu nevyplnění seznamu či účasti na stávce je protizákonné a naplňuje skutkovou podstatu § 11 respektive § 24 zákona o inspekci práce, za který hrozí sankce až 1.000.000,-Kč

Zaměstnanec se o své účasti na stávce může rozhodnout i v den konání stávky.

 

Informace z jednání na MPSV ČR, které se uskutečnilo dne 3.8.2016

Email Tisk PDF

Zástupci Odborového svazu dopravy, Svazu dopravy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí se včera sešli na jednání s cílem pokusit se vyřešit stávající situaci v odměňování řidičů autobusů ve veřejné linkové dopravě a zabránit možné stávce, o které rozhodlo Předsednictvo Odborového svazu dopravy.

Proběhla široká diskuze, byly popsány stávající problémy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ústně předložilo 3 návrhy řešení dle jeho představ.


1. Přeřazení řidičů autobusů ze 3. do 4. kategorie v souvislosti se zaručenou mzdou.


2. Navýšení odměny za čekání dle § 9a NV 589/2006 Sb.


3. Sjednání mezd v kolektivní smlouvě vyššího stupně a následné rozšíření na další podnikatelské subjekty.


Ministerstvo práce a sociálních věcí se zavázalo předložit písemný materiál do konce tohoto týdne.


Předsednictvo Odborového svazu dopravy na svém mimořádném zasedání návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí projedná a rozhodne o dalším postupu Odborového svazu dopravy.


Za pozitivní můžeme považovat fakt, že se poprvé jednalo o řešení mezd řidičů prostřednictvím obecně platných právních předpisů.


Negativně vnímáme, že MPSV ČR odmítá jak řešení, tak výši základní hodinové mzdy, kterou navrhuje Odborový svaz dopravy.

Překvapivé a zarážející byly také některé reakce a názory představitele zaměstnavatelů.


Protože Předsednictvo Odborového svazu dopravy nerozhodlo jinak, trvá jeho usnesení ze dne 1.6.2016 o konání celostátní stávky na podporu oprávněných požadavků Odborového svazu dopravy.Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy


 

Záznam Studia 6 k připravované stávce OSD

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete videozáznam rozhovoru s předsedou OSD Lubošem Pomajbíkem týkající se připravované stávky OSD.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010100803/%20=

 

Jednání Plenární schůze ČR a krajských RHSD

Email Tisk PDF

Dne 25.7.2016 se v Praze uskutečnilo společné jednání Plenární schůze RHSD ČR a zástupců všech krajských RHSD (tripartit). Jednání bylo věnováno dvěma hlavním tématům - regionálnímu školství a především řešení kritické situace v zajišťování dopravní obslužnosti autobusy.


Zdůraznil, že stávka se uskuteční díky řadě neúspěšných jednání, a odvrátit ji může pouze neodkladné vydání platného obecně platného právního předpisu.

Opakovaně odmítl Metodický pokyn MMR ČR jako nic neřešící dokument a vyzval předsedu vlády k zásadnímu řešení situace cestou obecně platného předpisu a připomněl, že OSD je připraven podpořit svoje oprávněné požadavky i konáním stávky v dopravě.

Předseda Odborového svazu dopravy znovu popsal celkově neúnosnou mzdovou, pracovní a sociální situaci řidičů zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.


Většina hejtmanů nebo jejich zástupců potvrdila, že je připravena vydat finanční prostředky na zvýšení mezd řidičů, pokud mzda bude určena obecně platných právním předpisem!

Zaměstnavatelé v podstatě podpořili požadavky Odborového svazu dopravy!

Premiér veřejně zopakoval závěr z 22.7.2016, že uložil ministryni práce a sociálních věcí, aby ihned zahájila jednání s Odborovým svazem dopravy o možnosti zpracování a vydání obecně platného právního předpisu, který by řešil nepodkročitelnou hodinovou mzdu řidičů zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.


Jednání se uskuteční dne 3.8.2016 na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

OSD půjde na jednání připraven dále a v původním rozsahu prosazovat zájmy svých členů i ostatních řidičů, opakovaně předloží návrh reálného řešení, a nehodlá ze svých požadavků nijak ustoupit.

Cílem OSD zůstává, aby byl předpis urgentně zpracován, předložen vládě, schválen a vydán.


OSD očekává, že se zcela změní dosavadní přístup státní správy k jednání a hodlá se zúčastnit pouze konstruktivních jednání, která povedou k jasnému řešení.

Cílem OSD zůstává, aby byl předpis urgentně zpracován, předložen vládě, schválen a vydán.


Jednání bez uspokojivých výsledků proběhlo již mnoho, a také proto Předsednictvo Odborového svazu dopravy již dne 1.6.2016 rozhodlo o konání stávky.

Konání stávky má jednoznačnou podporu naprosté většiny členů OSD i dalších zaměstnanců,

OSD a jeho základní organizace nepřetržitě pracují na její přípravě.


Podpořte svojí aktivní účastí na tomto protestu oprávněné požadavky vaše i vašich kolegů!
Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy 


Strana 1 z 19

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS